0426 212 05 68

PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA

PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA

• Başarılı olmayı etkileyen fizyolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik pek çok etken olabilir. Bunlar için de en önemli etkenlerden biri de kuşkusuz öğrencilerin etkin çalışma yöntemlerini kullanmayışlarıdır. Birçok öğrenci zamanının çoğunu çalışmaya ayırdığı halde başarısız olmaktan yakınır. Oysa bugün başarı için çok çalışmak değil, etkili çalışmak gerekmektedir.

• Etkili çalışma; uyku ve okul saatleri dışında kalan zamanı kontrol altına almakla gerçekleşir. Diğer bir ifadeyle etkin çalışma, öğrencinin zamanını, belirlenmiş hedefler ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı ve verimli bir şekilde kullanmasıdır. Verimli ders çalışma ve etkin öğrenmenin en temel koşulu çalışmak konusunda istekli ve kararlı olmaktadır. İsteklilik ve kararlılık, çalışma davranışlarınızı olumlu olarak etkileyerek verimli ders çalışmanızı ve etkin öğrenmenizi sağlayacaktır. İkinci olarak yapmanız gereken, kendi koşullarınıza göre bir çalışma sistematiği geliştirmek ve sistematik içerisinde olumlu ders çalıma alışkanlıkları kazanmaktır.

• Planlı Çalışılmalı; Başarılı olmak için planlı çalışmak gereklidir. Plan kişiyi belli zamanlarda belli işleri bitirmeye zorlayacaktır. Planlı çalışabilmek için , günlük zaman cetveli hazırlamak ilk adım olmalıdır.