0426 212 05 68

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR ?

KOÇLUK SİSTEMİ

 • Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching” ; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir.
 • Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir.
 • Koçluk, ilk olarak 60'lı yılların sonunda ABD'de bütün bir kurumun daha etkin çalışması için çalışan örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle birebir çalışmaları ile başladı denebilir.
 • Günümüzde kullanıldığı anlama yakın bir anlamda ilk kez 1840 yıllarında Oxford Üniversitesi’nde öğrencileri sınava hazırlayan özel öğretmenler için kullanılmaya başlanmıştır.
 • 1889 ve sonrasında ise daha modern bir anlam içererek, sporcuları çalıştıran kişiler için kullanılmaya başlandı “Koç” kelimesi. Koçluk terimi günümüzdeki anlamında ilk kez 1985 yılında Dr. Dick Borough tarafından kendi liderlik tarzını tanımlamak için kullanılmıştır.
 • 1988’de Thomas Leonard finans dünyasında “Yaşamınızı Şekillendiren Yaşam” adı altında yaşam planlama kursları vermeye başlamıştır. Leonard koçluğun nasıl öğrenilebileceğini belirleyen standartlar oluşturmaya başlamış ve bunun tüm dünyada kullanılabilir olduğunu, telefonla bile aktarılabileceğini göstererek bugünkü koçluğun temellerini oluşturmuştur.
 • 1-KOÇLUK NEDİR?
 • İstenen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Danışanın özel ve profesyonel yaşamda gelişiminin sağlanmasını hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir. Hayatın dinamikleri içinde her an oluşacak yeni olayları kontrol etmek için ve farkındalıklar  yaşayıp çözümlere ulaşmak için  destek olur.
 • Koçluk çalışması, kararlılık ve devamlılık gerektiren bir çalışmadır. Bu bağlamda koçluk çalışması,yıl boyunca haftada bir gün 1-2 saat ya da 10 günde bir gün 2 saat olarak sürdürülerek gerçekleşmektedir.
 • Koçluk kavramı 2000’li yıllarda Türkiye’de popülerlik kazanmış bir alandır, özünde bireyin kendi farkındalığını sağlamasına destek olmayı barındırır. Öğrenci koçluğu ya da eğitim koçluğu da bu anlamı ile öğrenim yaşantısı içerisinde, özellikle 12 yaşından büyük bireye eğitsel alanda destek sağlamaya yönelik bir hizmettir.
 • Öğrenci koçluğu çalışmaları içerisinde:
 • - bireyi tanıma,
 • -öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini
 • ortaya çıkarma,
 • - etkili, sistemli ve verimli çalışmayı sağlama,
 • - başarıyı engelleyen unsurları ortadan kaldırma,
 • - özgüveni arttırma,
 • -eğitim kurumu, aile ve birey arasındaki uyumu
 • sağlama… gibi konular yer almaktadır.
 • Eğitim Koçu ne yapar? Bireyin “Neler yapabilirim” sorusuna birlikte cevap ararken, kişinin yapmaktan hoşlandığı (farkında olduğu veya olmadığı) durumları keşfetme; bir nevi, kişinin tam potansiyelini ortaya çıkarma çalışmasıdır.