0426 212 05 68

MOTİVASYON

MOTİVASYON

• Motivasyon kavramı; hareket etmek, teşvik etmek, harekete geçmek anlamlarına gelen Latince “movere” kelimesinden türetilmiştir. Bu kavram İngilizce ve Fransızca “motive” kelimesinden türemiştir. “Motive” teriminin Türkçe karşılığı; güdü veya harekete geçme olarak belirlenir

• Motivasyon, (güdülüme) dilimizde güdü, harekete geçiren güç olarak yerleşmiştir. Güdüleme insanı harekete geçiren ve hareketlerinin yönlerini belirleyen, onların düşünceleri umutları inançları kısaca arzu; ihtiyaç ve korkularını kapsamaktadır.

Motivasyon, biliş ve davranış

• Boyutunda harekete geçiren,

• Öğrenmeyi sağlayan itici bir güçtür.

• Bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesi süreci

İçsel Motivasyonu Destekleyici Etmenler

• Sırtını okşama, Sosyal destekleyiciler,Cesaretlendirici görevler, Belli becerilerin üstesinden gelme arzusu,

• Destekleyici çalışma / yaşama ortam. Kişinin istekli olması.İş / eğitim yaşantısından hoşnut olma,

• Becerilerine inanma Umutsuzluktan kaçınma, Başarı fırsatları yaratma Kişileri birey olarak değerlendirme,

Dışsal Motivasyonu Destekleyici Etmenler

• Not (performans puanı), • Mükâfat, Ödül, • Sertifika Kupa, • Madalya, Kulüp ve dernek üyeliği, Rekabet,Tasdik edilme veya benimsenme arzusu, Arkadaş baskısı.