0426 212 05 68

ETKİN OKUMA

ETKİN OKUMA

• 1- Etkin ve hızlı okuma nedir?

• Yazılı metnin yazılış amacını en kısa zamanda kavramaktır.

• Neden gereklidir?

 Zamanın en iyi şekilde kullanılmasına, hatırlamanın daha kolay gerçekleşmesine, zihnin aktif olarak sürece katılmasına yardımcı olur.

Okuma Hızları;

• a)Tarama; Ana konular ve fikirlerle ilgili bir izlenim bırakır. Gazete ve dergilerde kullanılabilir.

• b)Göz Gezdirme; Ana fikirleri, neden sonuç bağlantılarını tarar. Dergi, roman, ön değerlendirme metinleri.

• c)Hızlı Okuma: Tüm sözcüleri hızlı okursun.

• d)Yavaş Okuma: Mevcut bilgilerin hepsini görmeyi sağlar, Not alma altını çizme.

• e)Dikkatli Okuma; Süreçleri görmeyi, içeriği analiz edip değerlendirmeyi kapsar.

OKUMA HIZLARI

• Dakikada 80 - 160 kelime : Yavaş okuyucu. Böyle çok yavaş bir hızda düşük bir konsantrasyon vardır. Bu hızdaki okuyucuların genellikle anlama oranları da düşüktür

• Dakikada 160 - 220 kelime : Bu değer Türkiye ortalamasıdır. Bu hızdaki konsantrasyon ve anlama oranı da genellikle düşüktür.

• Dakikada 220 – 320 kelime: Bu aralık Türkiye’de hemen ortalama üstü iken, bu değer birçok batı ülkesinde sadece ortalamadır.

Dakikada 320 - 500 kelime : Bu değer ortalama üstü bir değer olup, okuma hızı açısından konsantrasyonun artma başlangıç noktasıdır.

• Dakikada 500 – 800 kelime : Bu değer hem Türkiye, hem de gelişmiş batı ülkeler okuma hızı ortalamalarına göre hızlı bir okuma değeridir. Bu hız aralığında okuyan çoğu kişinin interaktif ve doğru bir hızlı okuma eğitimine veya kursuna katıldığı anlaşılmaktadır. Bu guruptaki okuyucuların okuma hızlarıyla birlikte anlama oranları da yüksektir.

• Dakikada 800 – 1300 kelime : Fiziksel açıdan dakikada 1300 kelime üzerine çıkmak teorik olarak imkansızdır. Bu aralıkta çok hızlı okuyan okuyucular genellikle dakikada 500 - 800 aralığındaki okuma hızına oranla, bir miktar anlama kaybına uğrarlar. Ancak bazı çok özel hızlı okuma eğitimlerinde dakikada 800 kelimenin üzerindeki okumalarda da anlama oranını yüksek tutmayı sağlayan özel stratejiler öğretilmektedir.